Kabinets


 
 
    
 
 

Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA (GDPR)

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Privātuma politikas piemērošana

"APB.LV" SIA privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus personas datus (vai fiziskās personas datus sniedz trešā persona saskaņā ar likumu/pilnvaru/piekrišanu): papīra formā, elektroniskā formā, "APB.LV" SIA interneta mājaslapā, interneta veikalā, veikalā u.tml.

Pamatinformācija

Personas datu apstrādes mērķis: Preču pirkumu/pakalpojumu distances līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde.

Pārzinis: "APB.LV" SIA reģistrācijas Nr. 40203097149

Juridiskā adrese: Ezīši, Mārupes novads, LV-2166, Latvija

Tiesiskais pamats: "APB.LV" SIA leģitīmās intereses.

Datu nodošana uz trešo valsti: Nenotiek.

Datu saņēmēji: Pārzinis, pārziņa operators un kompetentās (tiesībsargājošās) valsts iestādes, sadarbības partneri un pakalpojumu (ārpakalpojumu sniedzēji) sniedzēji, datu-bāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzēji, advokātu, juristu biroji, operatori, u.tml./u.c..

Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu "APB.LV" SIA leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, u.tml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības.

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no normatīvajā aktā reglamentētā termiņa vai noslēgtā līguma noteiktā termiņa, vai "APB.LV" SIA reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, ievērojot "APB.LV" SIA leģitīmās intereses. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.

Personas datu apstrāde tiek veikta izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas (“ugunsmūrus”) un izmantojot citu tehnoloģiskos risinājumus. Personas dati tiek aizsargāti ar piekļuves sistēmām un speciālām programmatūrām.

Personas datu nodošana

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).

Personas dati var tikt nodoti "APB.LV" SIA sadarbības (tajā skaitā ārpakalpojumu izpildīšanas kompānijām) partneriem, pakalpojumu sniedzējiem (operatoriem) un pilnvarotām juridiskām, fiziskām personām (juristi, advokāti). Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu "APB" SIA tiesiskās un leģitīmās intereses.

Komerciālu piedāvājumu, reklāmas materiālu sūtījumi

Komerciāli paziņojumi tiek nosūtīti tiem adresātiem / fiziskām personām, kuri/kuras ir piekritušas saņemt "APB" SIA komerciālos paziņojumus (reklāmas materiālus). Informācija par atteikšanos no komerciālo (reklāmas) paziņojumu saņemšanas ir norādīta komerciālā (reklāmas) e-pastā. Atteikties no komerciālu (reklāmas materiālu) paziņojumu saņemšanas var rakstot uz e-pastu: info@apb.lv.

Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā.

Piekļuve saviem personas datiem

Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata, ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot (pa pastu: "APB.LV" SIA, Ezīši, Mārupes novads, LV-2166, Latvija, pa e-pastu: info@apb.lv).

Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai "APB.LV" SIA būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Šajā gadījumā "APB.LV" SIA izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Fiziskai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukšana ir iesniedzama tādā pašā veidā, kādā tika dota piekrišanas savu personas datu apstrādei.

Jebkurā gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt uz "APB.LV" SIA juridisko adresi: Ezīši, Mārupes novads, LV-2166, un/vai pa e-pastu: info@apb.lv. Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums neietekmē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz tiesiskiem pamatiem (regula, likums, noteikumi).

Sīkdatnes

Informācijas par sīkdatnēm ir pieejama mūsu sadaļa “SĪKDATNES”.

 Nobeiguma informācija

"APB.LV" SIA ir tiesības veikt privātuma politikas izmaiņas, par to informējot attiecīgās fiziskās personas (datu subjektus).

Šo noteikumu sadaļu virsraksti nav interpretējami nekā citādi, kā tikai ērtākai noteikumu pārskatāmībai.

Datu subjektam (fiziskai personai), ja tā uzskata, ka ir pārkāptas tās tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi, ir tiesības vērsties pie "APB.LV" SIA vai Datu valsts inspekcijā.

 

SĪKDATNES

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu uzstatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā https://www.aboutcookies.org/.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam un kam tās paredzētas?

Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai:

nodrošinātu vietnes darbību,
uzlabotu iepirkšanās pieredzi,
analizētu apmeklējumus,
personalizētu piedāvājumu un marketinga saturu.
Šiem mērķiem mēs izmantojam šāda veida sīkdatnes:

1. Obligātās sīkdatnes

"PHPSESSID" - PHP sessijas ID
"language" - uztur lietotāja izvēlēto lapas valodu
"rv" - lietotāja apskatītas preces
"uc" - preces, ko lietotājs ir ielicis grozā
"cookies_accepted" – lietotāja piekrišana sīkdatņu izmantošanai
2. Funkcionālās sīkdatnes

JivoChat - nodrošina iespēju klientam uzdod jautājumu administratoram čatā . Apraksts(angļu valodā): https://www.jivochat.com/privacy/
3. Analītiskās sīkdatnes

Google Analytics ar User ID funkciju. Cookie apraksts (angļu valodā):https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Retail Rocket CRM
Adtarget apraksts (angļu valodā): https://adtarget.me/privacy.html
QuarticON apraksts (angļu valodā): http://quarticon.cn/privacy-statement/
Yandex Metrica apraksts (angļu valodā): https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy
Google Tag Manager apraksts (angļu valodā): https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/
AdWords remārketings
Facebook Pixel apraksts (angļu valodā): https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/pixel-with-ads/conversion-tracking
Dažu analītisko sīkdatņu informāciju mēs varam nodot saviem sociālo mediju, marketinga un analītikas sadarbības partneriem (piemēram, Google Adwords), kuri to var kombinēt ar tiem pieejamo informāciju, kura tiem ir pieejama par Jums. Šie datu apstrādātāji rīkojas saskaņā ar mūsu norādījumiem.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās Jūs varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu iekārtā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana iekārtā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. Plašāk lasiet šeit (angļu valodā): www.aboutcookies.org.